rssheader

28/01/2021

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ: Pháp chế là công tác của từng đơn vị

Hiếu Nguyễn - 27/08/2019, 19:19 GMT+07 | Giáo dục
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị

Bộ GD&ĐT thuộc nhóm có tỷ lệ hoàn thành văn bản cao

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT), thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2018, Bộ GD&ĐT được giao xây dựng 6 văn bản, đã hoàn thành 5 văn bản, đạt 83,33% (bình quân của Chính phủ năm 2018 là 82,66%). Công tác soạn thảo văn bản của Bộ GD&ĐT thuộc nhóm các bộ có tỷ lệ hoàn thành cao.

Năm 2018, chỉ có 4 bộ hoàn thành 100% và 8 bộ hoàn thành trên 80%, trong đó có Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo đồng thời hai Luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục sửa đổi); trình và được Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Năm 2019, Bộ GD&ĐT được giao xây dựng 10 văn bản; kết quả hoàn thành là 6/7 văn bản, đạt 85,71%. Trong đó, đã trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục tại Kỳ họp thứ 7; trình Chính phủ 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đúng thời hạn được giao; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 nghị quyết của Chính phủ và 4 đề án của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ đã trình ban hành được 5 văn bản ngoài chương trình công tác.

Về việc thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản của Bộ GD&ĐT, trong năm 2018, các đơn vị được giao xây dựng 61 văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng. Kết quả hoàn thành là 54/61 văn bản, đạt 88,52%. Năm 2019, các đơn vị được giao xây dựng 71 văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng (trong đó 8 tháng đầu năm là 15 văn bản). Kết quả: 12/15 văn bản, đạt 80% (đã ban hành 11 văn bản; đã trình 1 văn bản; đang soạn thảo 3 văn bản). Ngoài ra, các đơn vị đã ban hành được 6 Thông tư ngoài chương trình công tác...

Xây dựng văn bản song hành với rà soát văn bản

Nhấn mạnh, với Bộ GD&ĐT, công tác quản lý Nhà nước phải được đặt lên hàng đầu, mà quản lý Nhà nước phải bằng văn bản, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ: Thực tế, chúng ta đang chỉ đạo một lĩnh vực quá rộng lớn, liên quan đến từng người, từng nhà, các địa phương… Nếu không có hệ thống văn bản pháp lý đầy đủ, hợp lý, có tính thực tiễn cao để chỉ đạo điều hành sẽ rất khó khăn. Do đó, công việc đầu tiên, vô cùng quan trọng là xây dựng văn bản.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Công tác pháp chế là công tác của từng đơn vị, từ lãnh đạo đến chuyên viên đều phải thấm nhuần điều này. Cuối cùng là công tác kiểm tra, giám sát để xem văn bản đi vào thực tế như thế nào, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết.

Về phương hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc xây dựng các văn bản để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục. Đồng thời, khi 2 luật nói trên cùng các nghị định kèm 2 luật này có hiệu lực thì hàng loạt các thông tư phải thay đổi. Đây là khối lượng công việc khổng lồ.

Để làm tốt công tác pháp chế trong thời gian tới, trong phát biểu kết luận, một số vấn đề quan trọng được Bộ trưởng nhấn mạnh, như: Quan điểm nhận thức và cách làm; các nhiệm vụ xây dựng, rà soát, điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện văn bản; kiện toàn đội ngũ, tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ; đẩy mạnh truyền thông; kiểm tra thực hiện văn bản.

Đánh giá về công tác pháp chế ngành Giáo dục, ông Chu Đức Nhuận – Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ) – thể hiện tâm đắc với quan điểm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ là các đơn vị đều phải làm pháp chế; công tác này không chỉ là nhiệm vụ của riêng Vụ Pháp chế. Chính bởi vậy, thời gian qua, công tác pháp chế của Bộ GD&ĐT đã triển khai đồng bộ, bài bản, đúng pháp luật; đồng thời đảm bảo tính hệ thống, thống nhất, dù số lượng văn bản ban hành rất lớn nhưng mâu thuẫn, trùng lặp hầu như rất ít.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm