rssheader

01/10/2020

Bộ GD&ĐT điều chỉnh lịch tuyển sinh năm 2020

Minh Phong - 28/08/2020, 17:26 GMT+07 | Giáo dục
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thế Đại Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thế Đại

Công văn nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực để tổ chức thành công Kỳ thi tốt THPT năm 2020 (sau đây gọi là Kỳ thi) trong các ngày 8-10/8/2020 theo kế hoạch.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 của cả nước và thí sinh ở các địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đã không thể tham dự Kỳ thi đợt 1, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Kỳ thi đợt 2 từ ngày 2-4/9/2020.

Căn cứ quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020, nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham dự Kỳ thi đợt 2, Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số mốc thời gian trong Lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đã ban hành tại Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020.

Cụ thể như sau:

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

tham gia

Thời gian thực hiện tại CV 1778

Thời gian được điều chỉnh

1.              

 

Các trường cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

 

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Trước ngày 30/8 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

Trước ngày 10/9 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

2.              

Các trường cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh đối với các thí sinh xét tuyển thẳng; các thí sinh xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh của trường

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

Trước ngày 15/9 đối với các đợt tuyển sinh đã xác nhận nhập học trước ngày 10/9/2020

3.              

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ Pháp chế, Cục NG CBQLGD, các trường

Dự kiến trước ngày 7/9

Trước

ngày 17/9

4.              

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường

ĐH,  CĐ

 

Vụ GDĐH

 

Dự kiến trước ngày 8/9

Trước

ngày 18/9

5.              

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Sở GDĐT

Dự kiến

từ ngày 09/9

đến 17 giờ 00 ngày 16/9

Từ ngày 19/9

đến 17 giờ 00 ngày 25/9

6.              

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Sở GDĐT

Dự kiến

từ ngày 09/9

đến 17 giờ 00 ngày 18/9

Từ ngày 19/9

đến 17 giờ 00 ngày 27/9

7.              

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu, bao gồm cả thí sinh có kết quả phúc khảo sau ngày 27/9/2020)

Thí sinh

Điểm thu nhận

hồ sơ

 

Dự kiến trước 17 giờ 00

ngày 20/9

 

Trước

17 giờ 00 ngày 29/9

8.              

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT,

Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

 

Dự kiến trước 17 giờ 00

ngày 21/9

 

Trước

17 giờ 00 ngày 30/9

9.              

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Dự kiến từ

24/9 đến 17 giờ 00 ngày 26/9

Từ ngày 02/10 đến 17 giờ 00 ngày 04/10

10.         

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9

Trước 17 giờ 00 ngày 05/10

11.           

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh,

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 3/10 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17 giờ 00 ngày 10/10 (tính theo dấu bưu điện)

12.           

Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

 

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 7/10

 

Trước 17 giờ 00 ngày 14/10

13.           

Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

 

Dự kiến từ ngày 8/10

 

 

Từ ngày 15/10

 

14.           

Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định

Trường

ĐH,  CĐ

Vụ GDĐH,

Cục CNTT,

Cục QLCL

 

Từ tháng 8 đến 12/2020

 

 

Từ tháng 8 đến 12/2020

 

15.           

 

Các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020

 

Trường

ĐH,  CĐ

 

Vụ GDĐH

 

Trước ngày 28/2/2021

Trước ngày 28/2/2021

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường, các sở GDĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo thời gian điều chỉnh.

Bộ GD&ĐT sẽ xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Thời gian thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng sẽ thực hiện sau khi các Sở xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ đợt 2, trong đó thời gian cho điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19-25/9/2020 và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 9 ngày (từ ngày 19-27/9/2020).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm