rssheader

24/11/2020

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức lớp huy động phổ cập giáo dục THCS

Hải Bình - 18/10/2019, 16:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo văn bản này, trong thời gian qua, dưới sự tham mưu của các phòng GD&ĐT, sự quyết tâm của các nhà trường và trung tâm giáo dục thường xuyên, sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, nên phổ cập mầm non 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3 tiếp tục được duy trì; phổ cập THCS có nhiều đơn vị vẫn đạt chuẩn phổ cập mức độ 1.

Mặc dù đã tổ chức mọi hình thức, mọi giải pháp, nhưng huy động các đối tượng không theo học được tại các lớp chính quy của các trường THCS rất khó khăn, do đặc điểm của từng khu phố, thôn ấp có địa bàn dân cư và đặc thù riêng.

Để tăng cường mọi giải pháp giúp mọi người dân là đối tượng phổ cập giáo dục THCS có đủ điều kiện thuận lợi trong việc học tập, Sở GD&ĐT yêu yều các phòng GD&ĐT tham mưu lãnh đạo huyện/thành phố/thị xã chỉ đạo các xã/phường/thị trấn tiếp tục rà soát lại đối tượng cần phổ cập, căn cứ vào thực tế của từng địa phương để sắp xếp lớp phù hợp, có thể từ 5 học viên/1 lớp đúng theo Công văn số 4523/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức lớp học phổ cập giáo dục THCS.

Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở qua Phòng Giáo dục Trung học-Thường xuyên để được hướng dẫn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm