rssheader

27/10/2020

Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Hải Bình - 29/12/2019, 18:33 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 phải phổ cập đạt: 100% (21.870 / 21.871); tổng số trẻ khuyết tật trên địa bàn: 598; tổng số trẻ khuyết tật có khả năng học tập: 455; tổng số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 448, đạt tỉ lệ: 98,46%.

Năm học 2018-2019, số học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 95,78% (19.349). Số học sinh đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,56% (73.293).

Về đội ngũ giáo viên, theo báo cáo của Sở GD&ĐT, tính trên toàn tỉnh đạt tỉ lệ 1,43 giáo viên/ lớp (4.497 giáo viên /3.137 lớp). Trong đó, 100% giáo viên đạt chuẩn; số trên chuẩn là 93,12%. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo yêu cầu đạt 100%. Mỗi xã, phường, thị trấn đều có cán bộ kiêm nhiệm công tác phổ cập...

Trong thời gian tới, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc thành quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn đối với các đơn vị có tỉ lệ đạt chuẩn thấp, chưa vững chắc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện ở tiểu học. Thực hiện tốt việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thay sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững và phấn đấu đạt tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học ở các phường, xã, thị trấn trên 95%.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm