rssheader

25/10/2020

An Giang: Nâng cao kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh

Đức Trí - 06/09/2019, 19:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh mang tính chất minh họa. Ảnh mang tính chất minh họa.

Một số hoạt động sẽ được triển khai như: Đánh giá nhanh kiến thức, thái độ và hành vi về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em của học sinh, cán bộ địa phương và giáo viên;

Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, phát thanh tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh…

Ngoài ra sẽ tiến hành trò chuyện với học sinh THCS và phụ huynh; Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong cộng đồng về cách nhận biết, biểu hiện hành vi để có biện pháp phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Mục tiêu của dự án là tăng cường kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học, THCS, phụ huynh, giáo viên, cán bộ xã An Cư và cộng đồng người Khmer.

Dự án được tài trợ bởi quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm