rssheader

29/10/2020

“Đột nhập” quy trình giao nộp và nơi bảo quản bài thi

Bá Hải - 05/06/2019, 06:10 GMT+07 | Giáo dục
Kiểm đếm, giao nhận bài thi tại Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020 Kiểm đếm, giao nhận bài thi tại Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020
 Theo quy chế thi về giao nộp bài thi từ điểm thi về Hội đồng thi được thực hiện ngay sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi...
 Tại điểm giao nhận, các biện pháp an ninh được áp dụng theo quy chế thi THPT quốc gia: có Công an và Trưởng hoặc Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi trông giữ phòng lưu trữ, bảo quản bài thi  24/ngày;
 Tại điểm giao nhận, Sở GD&ĐT đã cho lắp đặt 4 camera giám sát hoạt động 
 Theo quan sát, độ phủ hình ảnh của 4 camera đã ghi lại toàn bộ các góc và hoạt động tại điểm giao nhận bài thi, bảo quản bài thi của Hội đồng thi, bảo đảm ghi dữ liệu hơn 21 ngày theo quy chế thi đề ra.
Khoản đ. Điều 2. Phụ lục IV: Coi thi trong hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia (Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019) ghi rõ: Việc vận chuyển bài thi của thí sinh từ Điểm thi về điểm tập kết do Hội đồng thi quy định để bàn giao phải luôn có Công an áp tải và bảo vệ.  Năm nay, công tác bảo vệ đề thi, bài thi được Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ninh Bình tăng cường Công an bảo vệ và đưa đề thi, giao nhận bài thi
 Hiện trạng nguyên niêm phong của tủ đựng bài thi tự luận điểm thi THPT Yên Mô B.Theo hướng dẫn của Công văn số 1209: Bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng Điểm thi và Phó trưởng điểm thi là người của Trường ĐH, CĐ phối hợp) chìa khóa phải do Trưởng điểm thi giữ. 
 Mở niêm phong phải tủ đựng bài thi có chứng kiến của Công an và những người ký niêm phong, biên bản giao nhận của Trưởng Điểm thi và Thư ký hội đồng thi.
 Thư ký Hội đồng thi và công an đang kiểm đếm các túi đựng bài thi trong thùng đựng bài thi của Điểm thi THPT Kim Sơn B  
 Khui thùng đựng bài thi Điểm thi Trường THPT Kim Sơn B thấy có 3 túi đựng bài thi còn nguyên niêm phong chữ ký của Trường điểm thi, Phó trưởng điểm thi, cán bộ niêm phong và con dấu của Trường nơi đặt điểm thi. Ba túi đựng bài thi gồm: bài thi Ngữ văn, Tổ hợp và Toán.
 Thư ký Hội đồng thi kiểm tra các túi đựng bài thi đảm bảo nguyên niêm phong, đủ chữ ký, số lượng bài thi, môn thi...
 Kiểm đếm, giao nhận đúng đủ, đảm bảo các quy định bảo mật bài thi
 Các hòm đựng bài thi đã được Thư kí Hội đồng thi tiếp nhận chờ niêm phong, bảo mật
 Dán niêm phong khóa thùng đựng bài thi
 Các thùng đựng bài thi đã dán niêm phong
 Tem niêm phong
 Một thùng đựng bài thi có 3 tem niêm phong cùng nhãn ghi số gói bài thi, môn thi, số lượng bài thi, chuẩn bị cho hoạt động của Ban làm phách, Ban chấm thi
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm