Giải đáp thắc mắc về một số khoản thu tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh

GD&TĐ - Thời gian qua, một số phụ huynh Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận) thắc mắc về các khoản thu của Nhà trường. Ví dụ: tiền Đoàn phí, hội phí 20 nghìn đồng/học sinh/năm, Công trình thanh niên: 10 nghìn/năm học, Quỹ khuyến học: 10 nghìn/năm học....

Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận)
Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận)

Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã tiếp thu các thắc mắc, phản ánh trên và xin thông tin thêm để báo Giáo dục & Thời đại cùng độc giả cũng như toàn thể phụ huynh được rõ.

Về một số khoản thu phụ huynh thắc mắc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn trường năm học 2019 – 2020, ngày 28/9/2019, Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Linh tổ chức họp chi bộ định kỳ tháng 9/2019, đồng chí Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trường trình bày trước Chi bộ xin ý kiến tập thể và được Chi bộ Nhà trường đồng ý về các khoản thu của Đoàn Thanh niên năm học 2019 – 2020.

Ngày 7/10/2019, Nhà trường nhận được thắc mắc của một số phụ huynh về khoản thu này. Đến nay, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã yêu cầu Ban chấp hành Đoàn trường xem xét và không tổ chức vận động thu các khoản đối với Đoàn viên – Thanh niên (đó là các khoản thu: Công trình thanh niên: 10 nghìn/năm học; Quỹ khuyến học: 10 nghìn/năm học. Tiếp sức mùa thi Hoa phưng đỏ, Câu lạc bộ, đội, nhóm :10 nghìn/năm học).

Đối với tiền Đoàn phí -  hội phí Thanh niên (2 nghìn/tháng X 10 tháng = 20 nghìn/học sinh/năm), căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS HCM và Hội LHTN Việt Nam thì Trường tổ chức thu đoàn phí, hội phí theo đúng Điều lệ.

Về công trình thanh niên tại Trường PTTH Nguyễn Văn Linh

Về công trình thanh niên, qua báo cáo giải trình của Ban chấp hành Đoàn trường giải trình , năm học 2018 – 2019, Đoàn trường có vận động thực hiện công trình thanh niên và đã triển khai làm 02 nội dung (lắp đặt camera quan sát hoạt động tập thể của Đoàn viên – Thanh niên và  02  bàn  đá để học sinh sinh hoạt ngoài giờ); Năm học 2019 – 2020 theo kế hoạch của Ban chấp hành đoàn trường, sắp thực hiện công trình thanh niên cấp trường dự kiến là 01 hố nhảy xa cho học sinh ở khu vực sân vận động trường.

Vấn đề tiền quỹ tự nguyện của Hội phụ huynh

Để thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 vào đầu năm học  2019 – 2020, trong cuộc họp ngày 13/8/2019 giữa Ban đại diện phụ huynh  với Ban giám hiệu, Thư ký hội đồng Giáo dục, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Chủ tịch Công đoàn trường đã thống nhất chủ trương vận động tự nguyện, không  quy định đổ đồng mức đóng quỹ này.

Ngày 21/8/2019 trong phiên họp toàn thể phụ huynh trước trường, Hiệu trưởng nhà trường và ông trưởng Ban đại diện Phụ huynh thông báo trực tiếp cho phụ huynh toàn trường việc này. Ông Trưởng Ban đại diện phụ huynh trường cũng quán triệt tinh thần ủng hộ vận động  tự nguyện, không  quy định đổ đồng mức đóng tùy lòng hảo tâm của từng phụ huynh.

Trường THPT Nguyễn Văn Linh xin thông tin lại để quý vị phụ huynh nắm rõ hơn và qua đó cũng giúp Nhà trường thực hiện việc quản lý và điều hành tốt hơn, phục vụ việc giáo dục và đào tạo kiến thức, kỹ năng cho học sinh với phương châm "Tất cả vì học sinh thân yêu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ