Giải đáp băn khoăn về quỹ phụ huynh

  GD&TĐ - * Hỏi: Lớp con tôi phải đóng quỹ phụ huynh 500 nghìn đồng/1 học kỳ. Như vậy có đúng hay không? Tôi cũng có thắc mắc rằng, tại sao lại phải trích tiền quỹ phụ huynh của lớp để chuyển lên nhà trường? Xin cho biết cụ thể? Nguyễn Thị Thu (nguyenthu***@gmail.com).
Giờ trải nghiệm khoa học của HS tiểu học
Giờ trải nghiệm khoa học của HS tiểu học

* Trả lời: Nội dung bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT quy định: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Về quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh được quy định tại Khoản 2 Điều này như sau: Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến; Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ