Gia Lai chấn chỉnh lạm thu đầu năm học

GD&TĐ - Trước thông tin phản ánh từ nhân dân và các cơ quan thông tin báo chí của tỉnh về việc một số cơ sở giáo dục trên địa bàn chưa thực hiện đúng các khoản thu theo quy định, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị về vấn đề này.

Gia Lai chấn chỉnh lạm thu đầu năm học

Trong đó, nêu rõ, đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như quần áo thể dục, thể thao, phù hiệu học sinh,… các trường cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh; phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú,... yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

Sở GD&ĐT giao hiệu trưởng nhà trường trực tiếp quản lý các khoản thu, chi nêu trên theo các quy định của nhà nước về quản lý tài chính trường học; không giao việc thu, chi quản lý các khoản kinh phí này cho Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc huy động các nguồn tài trợ tự nguyện cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt chú ý đến nguyên tắc và yêu cầu tài trợ; việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ; trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục tiếp nhận tài trợ … theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ