Gấp rút bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên

GD&TĐ - Trước thực trạng thiếu giáo viên ở tất cả cấp học, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và có thông báo bổ sung chỉ tiêu biên chế.