Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong đảm bảo vệ sinh trường học

Lập Phương - 03/10/2018, 07:25 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó nhấn mạnh việc rà soát toàn bộ hiện trạng cơ sở vật chất trường, lớp học, các công trình vệ sinh của các cơ sở giáo dục; trên cơ sở đó đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình vệ sinh, phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% các cơ sở giáo dục có đủ công trình vệ sinh theo quy định.

Phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục với việc đảm bảo môi trường giáo dục, vệ sinh trường học; đưa tiêu chí về đảm bảo vệ sinh vào đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng nội quy sử dụng, bảo quản công trình vệ sinh trong trường học; tăng cường hướng dẫn học sinh sử dụng các công trình vệ sinh đúng cách; bố trí, phân công nhân viên lao công và học sinh thường xuyên tham gia lao động vệ sinh trường, lớp học, các công trình vệ sinh (đầu giờ học, cuối mỗi buổi học) để giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình vệ sinh trong nhà trường luôn sạch sẽ, góp phần bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm