Gần 2 triệu thí sinh trong cuộc đua vào ĐH, CĐ 2011

Gần 2 triệu thí sinh trong cuộc đua vào ĐH, CĐ 2011

(GD&TĐ)-Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có tổng số 1.964.598 hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ năm 2011, trong đó 1.471.808 hồ sơ thi ĐH (chiếm 74,90%) và 492.790 hồ sơ thi CĐ (chiếm 25,10%).

Thí sinh thi ĐH, CĐ kỳ tuyển sinh 2010. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh thi ĐH, CĐ kỳ tuyển sinh 2010. Ảnh: gdtd.vn

Trong số này, chiếm đến 55,20% là hồ sơ ĐKDT vào khối A với tổng số 1.084.583 hồ sơ. Đứng thứ 2 là khối B với 381.503 hồ sơ, chiếm 19,40%; khối D có tổng số 304.480 hồ sơ, chiếm 15,50%; khối C: 125.264 chiếm 6,40%. Các khối khác chiếm 3,50% với tổng số 68.768 hồ sơ.

Bộ GD&ĐT cũng thống kê cụ thể lượng hồ sơ ĐKDT năm 2011 của các khối ngành Khoa học xã hội, Sư phạm và Nông lâm ngư. Theo đó, khối ngành Khoa học xã hội có 92.249 hồ sơ chiếm 4,70%; khối ngành Sư phạm: 118.736 hồ sơ chiếm 6,00%; và khối ngành Nông lâm ngư: 49.493 hồ sơ chiếm 2,50%.

Liên quan đến tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định, Bộ GD&ĐT cho biết, hàng năm, căn cứ tiêu chí về số sinh viên quy đổi/giảng viên quy đổi và diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/1 sinh viên quy đổi, các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Căn cứ chỉ tiêu đã được xác định, các trường tổ chức tuyển sinh. Nếu tuyển vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu đã xác định, bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ. Năm 2009 có 38 trường bị xử phạt; số trường bị xử phạt năm 2010 là 15 trường. Cá biệt, có một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu, chủ yếu các trường ngoài công lập, do trường mới, chưa khẳng định được thương hiệu, ngành nghề chưa đa dạng không thu hút được người học; hoặc một số ở những vùng không thuận lợi về nguồn tuyển, khu vực Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu long.

Hiếu Nguyễn