Đưa nội dung khởi tạo doanh nghiệp vào đào tạo TCCN

Đưa nội dung khởi tạo doanh nghiệp vào đào tạo TCCN

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

Đưa nội dung khởi tạo doanh nghiệp vào đào tạo TCCN ảnh 1

Học phần Khởi tạo doanh nghiệp là một trong các học phần chung tự chọn trong chương trình đào tạo trình độ TCCN với thời lượng 30 tiết (2 đơn vị học trình).

Chương trình học phần này được thực hiện từ năm học 2012-2013 cho tất cả các cơ sở đào tạo TCCN ở cả hình thức giáo dục chính quy và vừa làm vừa học.
 
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần theo quy định nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
 

Lập Phương