Dự thảo quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trường ĐH công lập

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo lần 2 Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Dự thảo quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trường ĐH công lập

Theo dự thảo, viên chức được cử đi dự thi thăng hạng nghề nghiệp giảng viên phải có đủ các điều kiện sau:

Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm có nhu cầu và cần vị trí làm việc của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi;

Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02; đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01;

Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng;

Được cơ quan sử dụng giảng viên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 (năm liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi theo quy định;

Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp gồm: Thi kiến thức chung (thi viết); thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp); thi ngoại ngữ (thi viết); thi tin học (trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính).

Miễn thi ngoại ngữ đối với viên chức có một trong các điều kiện sau:

Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo có thời hạn không quá 5 năm tính từ khi được cấp bằng đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Đã có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ.

Miễn thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2017 chưa yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm cử viên chức đã tham dự kỳ thi thăng hạng năm 2017 tham dự khóa bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự thi.