Dự thảo CT GDPT tổng thể quán triệt tinh thần đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã hoàn thành dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và tổ chức xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Dự thảo CT GDPT tổng thể quán triệt tinh thần đổi mới giáo dục

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến nay, hầu hết các ý kiến đều nhất trí về cơ bản nội dung dự thảo chương trình tổng thể và cho rằng dự thảo chương trình tổng thể đã quán triệt các quan điểm, tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành Giáo dục.

Việc xây dựng chương trình tổng thể làm căn cứ để xây dựng các chương trình môn học và hoạt động giáo dục đã thể hiện quan điểm tiếp cận hệ thống trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Quy trình, cách thức tổ chức xây dựng chương trình và đặc biệt là cách lấy ý kiến đóng góp đã thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ, thực sự cầu thị, sẵn sàng đối thoại trực tiếp, thông tin đầy đủ và kịp thời để giải tỏa những bức xúc của dư luận.

Hiện nay, Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo chương trình tổng thể trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà giáo, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2).

Bộ GD&ĐT đã ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ