Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đồng Tháp: Ngành giáo dục siết chặt quản lý việc thông tin trên mạng xã hội

Đức Trí - 04/04/2020, 18:27 GMT+7 | Kết nối
Thận trọng khi chia sẻ thông tin trên MXH.Thận trọng khi chia sẻ thông tin trên MXH.

Trong các văn bản chỉ đạo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước đó Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã yêu cầu công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) và học sinh, học viên (HS, HV) thận trọng khi chia sẻ thông tin về dịch bệnh Covid – 19. Không chia sẻ thông tin có liên quan trên MXH khi chưa được kiểm chứng. Chỉ thông tin những nội dung chính thống từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp thực hiện chưa đúng chỉ đạo trên. Các vi phạm tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã ảnh hưởng đến việc chỉ đạo thực hiện các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của ngành giáo dục.

Nhằm khắc phục tình trạng trên Sở GD&ĐT Đồng Tháp tiếp tục yêu cầu Trưởng các Phòng GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị thực hiện:

Thông tin đến CC, VC, NLĐ và HS, HV quy định hiện hành của pháp luật về sử dụng MXH để biết và thực hiện nghiêm chỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị cũng có trách nhiệm tuyên truyền đến CC, VC, NLĐ, HS, SV về các hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Sở GD&ĐT yêu cầu CC, VC, NLĐ và HS, HV nghiêm chỉnh thực hiện quy định hiện hành của pháp luật về sử dụng MXH nói chung chia sẻ thông tin về dịch bệnh Covid-19 nói riêng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đối với CC, VC, NLĐ và HS, HV ngoài các biện pháp cơ quan có thẩm quyền đã xử lý...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm