Đối tượng nào được nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid- 19?

Đối tượng nào được nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid- 19?

Gói hỗ trợ an sinh sẽ hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, thiếu việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu, cụ thể:

Hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho người có công với cách mạng. Đây là hỗ trợ bên ngoài mức trợ cấp thường xuyên mà người có công với cách mạng đang được hưởng.

Đối tượng bảo trợ xã hội nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo có trong danh sách thống kê tới ngày 31/12/2019.

Hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp.

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng tới người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ có mức thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm phải dừng việc do thực hiện nghiêm các quy định về cách ly.

Doanh nghiệp có lao động bị ngừng việc trong 3 tháng được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0 % với mức vay tối đa là 50 % mức lương tối thiểu vùng trên tháng/người để trả lương người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng. Thời hạn vay không quá 12 tháng.

Thời gian hỗ trợ các đối tượng trong 3 tháng 4,5,6/2020.

Dự kiến sẽ có 2 chính sách hỗ trợ đặc thù, bao gồm: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động và người sử dụng lao động, trong thời gian không quá 12 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động được hỗ trợ tiền để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động với thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/người/tháng.