Đòi nợ thuê hết thời tùy tiện

GD&TĐ - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Nhân viên dịch vụ đòi nợ sẽ phải có đồng phục và đeo thẻ (ảnh minh họa)
Nhân viên dịch vụ đòi nợ sẽ phải có đồng phục và đeo thẻ (ảnh minh họa)

Theo Bộ Tài chính, Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này đã được tăng cường hơn, qua đó kiểm soát chặt chẽ điều kiện thành lập, hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để từng bước đưa ngành nghề này vào nền nếp.

Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm của hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ nên trên thực tế, hoạt động của các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt còn xảy ra các vi phạm về an ninh, trật tự, cụ thể như sau: Sử dụng nhân viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; hoạt động không đúng địa chỉ, không đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Tại Nghị định 104, trách nhiệm Bộ Công an chưa được quy định, lực lượng công an lại không có thẩm quyền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do đó, đòi hỏi phải có quy định rõ ràng hơn để kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đồng thời cần nâng cao vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động này do chỉ có lực lượng Công an mới có đủ lực lượng, phương tiện và nghiệp vụ để đưa hoạt động này vào nền nếp. Vì vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 104 là thực sự cần thiết.

Một trong những bổ sung đáng chú ý của dự thảo là quy định về trang phục đối với nhân viên đòi nợ. Cụ thể dự thảo đề xuất:

Trách nhiệm, quyền hạn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như sau: Cấp trang phục cho người lao động: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tự thiết kế trang phục, trên trang phục phải có tên doanh nghiệp và công khai mẫu trang phục tại trụ sở chính và các chi nhánh (nếu có). Thu hồi lại trang phục, thẻ nhân viên đã cấp cho người lao động khi kết thúc hợp đồng lao động với người lao động.

Trách nhiệm của người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi thực hiện các hoạt động đòi nợ như sau: Phải mặc trang phục, đeo thẻ nhân viên và xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi làm việc trực tiếp với khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan...