Đổi mới nội dung và phương thức tư vấn hướng nghiệp

GD&TĐ - Thời gian qua, công tác tư vấn, đào tạo nghề cho thanh niên có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thường xuyên kết nối với doanh nghiệp

Trung ương Đoàn cho biết, Đoàn Thanh niên các cấp đã tham gia, phối hợp thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên tại địa phương.

Đó là công tác dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn, hỗ trợ dạy nghề đối với bộ đội xuất ngũ, dạy nghề cho thanh niên khuyết tật,...Đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thanh niên nông thôn.

Hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trường trung cấp nghề, tổng đội thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia tổ chức các lớp đào tạo nghề đối với thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, bộ đội xuất ngũ...

Từ năm 2017 - 2022, 19 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên do Đoàn cấp tỉnh quản lý đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 100 ngàn người, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho trên 210 ngàn người.

Các tỉnh, thành đoàn thường xuyên phối hợp với ngành lao động tổ chức sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tổ chức cung ứng, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động đến học sinh, sinh viên cuối khóa.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức ký kết, triển khai các hợp đồng đào tạo, đào tạo lại lao động.

Bên cạnh đó là cung ứng, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước đối với các doanh nghiệp. Hơn nữa còn đầu tư nâng cao chất lượng của các website, các kênh quảng bá việc làm, mạng lưới cộng tác viên việc làm tại cơ sở.

Giới thiệu việc làm qua ứng dụng số

Đặc biệt trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 trong các ngành nghề, lĩnh vực, đối tượng, đồng thời, để thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn phối hợp triển khai ứng dụng số i-HR (app i-HR) về tư vấn hướng nghiệp, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Ứng dụng giúp kết nối 24/7 trực tiếp 3 nhóm đối tượng là người lao động - cơ sở giáo dục nghề nghiệp - doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ số.

Đây được xác định là một trong những giải pháp đột phá góp phần đa dạng hóa hình thức và nâng cao hiệu quả tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Việc nâng cao năng lực tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên được quan tâm thực hiện. Công tác tập huấn cán bộ Đoàn, đội ngũ báo cáo viên về nghề nghiệp, việc làm được chú trọng thực hiện.

Giai đoạn 2017 - 2022, đã có trên 50 nghìn lượt cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về nghề nghiệp, việc làm. Trên 200 cán bộ, cộng tác viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên được tập huấn, nâng cao năng lực tư vấn và dịch vụ việc làm.

Hệ thống các đơn vị của Đoàn Thanh niên triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên tiếp tục được tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã hướng dẫn, chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tiến hành khảo sát, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố củng cố phát triển các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên.

Theo đó phải đổi mới nội dung và hoạt động của các trung tâm phù hợp với các quy định của Chính phủ về lĩnh vực dịch vụ việc làm, giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời củng cố, sắp xếp và phát triển các trung tâm.

Hiện nay hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên bao gồm 19 đơn vị/18 tỉnh, thành phố.

Nhiều trường học tại Anh không có học sinh.

Hơn 90 trường học ở Anh phải đóng cửa

GD&TĐ - Tại Anh, kể từ sau giai đoạn 2009 - 2010, số trường tiểu học bị trống học sinh đã tăng cao kỷ lục, lên mức 11,5%, tương đương giảm 570.000 học sinh.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: LT.

Khám phá Lam Kinh

GD&TĐ - Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) hiện còn lưu giữ nhiều công trình bề thế, với lịch sử hàng trăm năm.
Cô giáo Nguyễn Thị Thương và học trò.

Những 'bông hoa đẹp' vùng cao

GD&TĐ - Công tác ở vùng cao của Thanh Hóa với điều kiện còn khó khăn, song nhiều nữ giáo viên đã nỗ lực dìu dắt học trò giành được giải cấp tỉnh.