Đổi mới mô hình đào tạo thi, cấp chứng chỉ kiểm toán viên

GD&TĐ - Đó là yêu cầu tại Chiến lược kế toán – kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng nguồn năng lực nhân lực ngành này.
Đổi mới mô hình đào tạo thi, cấp chứng chỉ kiểm toán viên

Cụ thể: Đổi mới mô hình đào tạo thi, cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên theo hướng đào tạo, thi theo tín chỉ để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề; đồng thời mở rộng và tăng cường số lượng các kỳ thi kế toán viên hành nghề, kế toán viên công chức, kiểm toán viên.

Phát triển nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cơ sở triển khai hiệu quả các nội dung:

Đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chuyên ngành và đào tạo nâng cao học vấn nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng các chương trình và bộ tài liệu chuẩn, phù hợp với thông lệ quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, thi lấy các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nhân viên, chất lượng dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức theo các hình thức phù hợp trên cơ sở tiếp thu thông lệ quốc tế, điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Ông ba Hề

Ông ba Hề

GD&TĐ - Cái tên ba Hề chỉ là biệt danh của ông mà anh em chạy xe gắn máy kéo thùng đặt cho trong lúc chén rượu, chén trà.
Ảnh minh họa ITN.

Tập trung cao độ

GD&TĐ - Thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi cuối cùng của quá trình giáo dục phổ thông.