#đổi mới kiểm tra đánh giá

17 kết quả phù hợp

Ứng dụng CNTT vào dạy học lịch sử để tăng cường hiệu quả.

Để trò say mê học Lịch sử

GD&TĐ - Học lịch sử giúp học sinh hiểu biết tường tận cội nguồn đất nước, thêm tự hào truyền thống dân tộc, trân trọng những gì đang có hôm nay... Để làm được điều đó vai trò người thầy vô cùng quan trọng.
Triển khai cách đánh giá mới bước đầu có kết quả tích cực. Ảnh: Minh họa

Năm học 2020-2021: Những điểm nhấn

GD&TĐ - Sau thời gian triển khai, 2 thông tư mới về đánh giá học sinh tiểu học và trung học đã cho kết quả tích cực bước đầu. Kiểm tra, đánh giá được triển khai như một hoạt động học tập vì sự tiến bộ của học sinh.
Ảnh minh họa/internet

Ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng của kiểm tra đánh giá

GD&TĐ - Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý III năm 2020, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2021-2025 được xác định cơ bản sẽ giữ ổn định như năm 2020, chỉ tập trung nghiên cứu áp dụng công nghệ và chú trọng xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi cho phù hợp với lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Ảnh minh họa/internet

Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS, THPT; trong đó thể hiện rõ quan điểm đổi mới về hoạt động kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS; bảo đảm hoạt động kiểm tra, đánh giá như một hoạt động học tập, vì hoạt động học tập và sự tiến bộ của HS.
Ảnh minh họa/internet

Ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.