Đình chỉ công tác, buộc thôi việc nếu giáo viên dạy thêm trong dịp nghỉ học phòng dịch Covid-19

Đình chỉ công tác, buộc thôi việc nếu giáo viên dạy thêm trong dịp nghỉ học phòng dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Covid-19, tỉnh Thanh Hóa đã cho học sinh (HS) nghỉ học đến hết tháng 2/2020. UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa và UBND TP. Thanh Hóa cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh.

Yêu cầu các trường học trên địa bàn dừng mọi hoạt động dạy học chính khóa, dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn phản ánh về việc, có GV vẫn còn tổ chức dạy thêm trái quy định trong thời gian HS đang được nghỉ phòng chống dịch.

Do đó, UBND TP. Thanh Hóa đã ban hành có công văn số 608/UBND-GDĐT về việc, nghiêm túc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung: Nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, kể cả học nhóm. Khuyến khích HS tự ôn tập, học online qua các trang trực tuyến mà ngành giáo dục đã triển khai.

Đặc biệt, công văn nêu rõ: Tập thể, cá nhân nào tổ chức dạy thêm học thêm trong thời gian này phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, cụ thể là từ đình chỉ công tác đến buộc thôi việc.

Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, GV, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Nếu để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý, hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã phải kiểm tra, nắm bắt kịp thời sai phạm để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Chủ tịch UBND các phương, xã phối hợp với Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm trong thời gian tạm dừng dạy và học phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng GD&ĐT thành phố có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra, chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố xử lý nghiêm các nhà trường, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân dạy thêm trong thời gian nghỉ chống dịch.