Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Hải Bình - 10/04/2020, 16:16 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Cử tri tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 12 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học để phù hợp với quy định về thẩm định hồ sơ thành lập trường tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Điều 11, Điều 12, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Thông tư 12) đã quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học và sáp nhập, chia, tách trường trung học. Tuy nhiên, sau 9 năm triển khai, Thông tư 12 đã bộc lộ một số điều không còn phù hợp.

Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Thông tư 12 cho phù hợp nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định của các nghị định của Chính phủ và Luật Giáo dục 2019. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm