Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Điều kiện nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - 28/05/2020, 14:41 GMT+7 | Bạn đọc

Vậy trường hợp của tôi còn đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn hay không? Nguyễn Văn Dân(vandan***@gmail.com)

* Trả lời: Theo khoản 2, 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, quy định: Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Như vậy, bạn có thể đối chiếu với quy định nêu trên với trường hợp của mình xem có thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn hay không?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm