Điều chỉnh tăng một số khoản phí sát hạch lái xe từ 1/8

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Từ 1/8, mức thu phí sát hạch lái xe máy, ô tô có một số mục tăng, còn lại giữ nguyên như cũ.
Điều chỉnh tăng một số khoản phí sát hạch lái xe từ 1/8

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37 năm 2023, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Thông tư có hiệu lực từ 1/8/2023.

Theo Thông tư, mức thu phí quy định sẽ có một số khoản phí giữ nguyên và một số khoản được điều chỉnh tăng so với quy định trước đây.

Mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm: Sát hạch lý thuyết 60.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ; sát hạch thực hành 70.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so mức cũ.

Thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng; sát hạch thực hành trong sa hình 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ.

Sát hạch thực hành trên đường giao thông 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ; sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng/lần.

Các khoản lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công), lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giữ nguyên như hiện hành.

Thông tư số 37 thay thế Thông tư số 188 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.