ĐH Vùng khảo sát thông tin theo chuẩn Úc

GD&TĐ - Trong đợt tập huấn tại Australia , Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, ĐH Thái Nguyên - rất ấn tượng về mô hình của một trường ĐH trong việc khảo sát lấy ý kiến của SV. Chị Thu Hương đã nghĩ đến việc học hỏi trường bạn để công tác khảo sát ý kiến phản hồi của ĐH Thái Nguyên được hiệu quả hơn.
Các cán bộ, giảng viên ĐH Thái Nguyên dự tập huấn về đảm bảo chất lượng trường ĐH
Các cán bộ, giảng viên ĐH Thái Nguyên dự tập huấn về đảm bảo chất lượng trường ĐH

Xây dựng quy trình khảo sát ý kiến phản hồi

Để có sự đồng nhất giữa các trường ĐH thành viên, dự án đưa ra yêu cầu bắt buộc các trường phải lấy phản hồi của các bên liên quan như giảng viên, SV, cựu SV, nhà tuyển dụng lao động; đồng thời quy định thời gian cụ thể 1 năm phải lấy ý kiến bao nhiêu lần.

Khóa học “Đảm bảo chất lượng trường ĐH” nằm trong khuôn khổ dự án “Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực” - Aus4Skills do Chính phủ Úc tài trợ đã cho chị Thu Hương và các đồng nghiệp công tác tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - ĐH Thái Nguyên cơ hội được học hỏi các chuyên gia tại ĐH Queensland (QUT), được hướng dẫn xây dựng một dự án ứng dụng tại đơn vị công tác.

Nhóm chị Thu Hương đã lựa chọn dự án xây dựng Quy định về công tác khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo. Cụ thể lấy ý kiến khảo sát của SV, giảng viên, của nhà tuyển dụng lao động.

Nhằm tránh việc thu thập thông tin phản hồi mang tính hình thức, dự án quy định sau khi thu thập thông tin minh chứng phải xây dựng báo cáo kiểm định chất lượng. Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng ở các trường ĐH phải là đơn vị kiểm soát việc cải thiện chất lượng.

Sau khi xây dựng quy trình khảo sát thông tin phản hồi, nhóm thực hiện dự án lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên trong ĐH Thái Nguyên, nhờ TS.Ralf Muhlberger – chuyên gia đào tạo ĐH QUT - tư vấn để điều chỉnh quy trình cho phù hợp. Dự án hiện đã xây dựng được quy trình hướng dẫn về khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo và đã được ban hành trong ĐH Thái Nguyên, tổ chức triển khai tập huấn cho gần 200 cán bộ, giảng viên.

ĐH Vùng khảo sát thông tin theo chuẩn Úc ảnh 1
 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương

Hướng tới quy trình chuẩn

Trong quá trình triển khai dự án, chị Thu Hương và các đồng nghiệp tham khảo quá trình khảo sát SV, hệ thống câu hỏi khảo sát, phương thức khảo sát của Trường ĐH QUT. Ngoài ra, nhóm cán bộ ĐH Thái Nguyên nghiên cứu xem xét về cách thức khảo sát nhà tuyển dụng của Trường ĐH QUT. 

Theo chị Thu Hương, việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi các biên liên quan của ĐH Thái Nguyên – một ĐH vùng khác với trường ĐH QUT – một trường độc lập. Dự án triển khai tại ĐH Thái Nguyên xây dựng quy định để cho các trường thành viên thực hiện.

Còn ĐH QUT có một hệ thống database rất lớn. Ngay 4 tuần đầu sau khi khóa học bắt đầu, trường triển khai lấy ý kiến của SV, giảng viên 1 lần với chỉ 3 cầu hỏi. Sau đó, QUT thu thập dữ liệu về tổng hợp chung và gửi phản hồi lại cho các giảng viên. Nhưng ở ĐH Thái Nguyên thì chỉ đưa ra quy định lấy ý kiến phản hồi, việc này được triển khai bởi các phòng khảo thí của trường thành viên. Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng của ĐH Thái Nguyên không trực tiếp triển khai hoạt động này.

Về lâu dài, khi triển khai tiếp dự án, chị Thu Hương và các đồng nghiệp mong muốn xây dựng một cơ sở dữ liệu như của Trường ĐH QUT để có thể so sánh thấy được chương trình đào tạo trường này làm tốt điểm gì, ở trường kia cần chú trọng ở đâu… Từ đó có thể đánh giá được kế hoạch cải thiện chất lượng của các trường, thấy sự cải thiện của các đơn vị, cá nhân sau khảo sát.

ĐH Vùng khảo sát thông tin theo chuẩn Úc ảnh 2
 SV ĐH Thái Nguyên tự học tại Trung tâm học liệu

Tiếp tục cải thiện quy trình

Thạc sĩ Thu Hương và nhóm đồng nghiệp mong muốn có thể tập trung nguồn lực làm một cơ sở dữ liệu chung của ĐH Thái Nguyên, thu thập dữ liệu và phân tích, sau đó giống như ĐH QUT - đẩy dữ liệu quay trở về các trường thành viên. Các trường chỉ việc đọc dữ liệu và đề ra giải pháp, không phải làm công việc phân tích dữ liệu nữa.

Để đạt được mục tiêu này, ban lãnh đạo ĐH Thái Nguyên cùng các chuyên gia của QUT luôn khuyến khích, hỗ trợ nhóm thực hiện dự án. “Chúng tôi sẽ làm từng bước một. Sau kết quả của bước đầu xây dựng quy trình, các chuyên gia tư vấn khuyên chúng tôi xem xét kết quả đạt được khi thu thập thông tin phản hồi từ giảng viên, SV và cả nhà tuyển dụng lao động. Sau đó tiếp tục cải thiện quy trình, quy định của mình” – Chị Thu Hương chia sẻ.

“ĐH Thái Nguyên đăng ký kiểm định theo chương trình của AUN-QA – Chuẩn kiểm định chất lượng được nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Một trong những tiêu chí AUN rất quan tâm là khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan. Dự án xây dựng Quy định về công tác khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng chương trình đào tạo cũng nhằm để phục vụ cho nội dung này – Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương.