ĐH Đà Nẵng tuyển thẳng không quá 10% từng ngành

GD&TĐ - ĐH Đà Nẵng vừa công bố quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đơn vị thành viên.
ĐH Đà Nẵng tuyển thẳng không quá 10% từng ngành

Theo đó, tổng chỉ tiêu dành cho thí sinh được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng là 200 hoặc không vượt quá 10% chỉ tiêu của từng ngành.

Với đối tượng là học sinh giỏi quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào các ngành cụ thể như sau:

Bậc ĐH, thí sinh đoạt giải môn Toán tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Toán, Toán ứng dụng, Thống kê;

Lý tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Vật lý, Vật lý học;

Hóa tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Hóa học, Hóa học, Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Hóa học;

Sinh tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Sinh học, Công nghệ Sinh học, Khoa học môi trường, Điều dưỡng;

Văn tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học, Văn học, Văn hóa học, Báo chí;

Sử tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Lịch sử, Lịch sử;

Địa tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Địa lý, Địa lý học, Địa lý tự nhiên, Quốc tế học, Đông phương học;

Tin tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin;

Tiếng Anh tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học, Đông phương học;

Tiếng Nga tuyển thẳng vào các ngành Ngôn ngữ Nga, Quốc tế học, Đông phương học;

Tiếng Trung tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quốc tế học, Đông phương học;

Tiếng Pháp tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, Quốc tế học, Đông phương học.

Đối với bậc CĐ, thí sinh đoạt giải môn Hóa tuyển thẳng vào các ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Công nghệ thực phẩm;

Sinh tuyển thẳng vào ngành Công nghệ sinh học;

Tin tuyển thẳng vào các ngành Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật máy tính.

Sau Bakhmut sẽ là Chasov Yar?

Sau Bakhmut sẽ là Chasov Yar?

GD&TĐ - Theo giới quân sự phương Tây, sau khi kiểm soát Bakhmut, Nga có thể tiếp tục đánh thị trấn quan trọng Chasovy Yar ở phía tây Bakhmut.