Đề xuất hỗ trợ 80.000 đồng/ngày cho lao động là F1, F2 cách ly phòng COVID-19

GD&TĐ - Theo đề xuất của BHXH Việt Nam, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về dự thảo chính sách đối với người lao động (người lao động) cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2 của Chính phủ: "Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung").

Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian áp dụng là từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/-12 (trường hợp thời điểm ban hành chính sách sau ngày 1/6 thì được áp dụng từ ngày 1/6).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho người lao động theo phương thức do người lao động lựa chọn (chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả qua tài khoản cá nhân).

Trường hợp trong thời gian cách ly, người lao động chưa cung cấp đủ thông tin để xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ thì có thể hoàn thiện việc cung cấp thông tin sau khi cách ly để hưởng chính sách hỗ trợ.

Về đánh giá tác động của đề xuất tới các mặt kinh tế-xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng việc hỗ trợ cho người lao động sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho Ngân sách Nhà nước do thay đổi chính sách; bảo đảm cân đối quỹ BHTN trong dài hạn; không phát sinh chi phí nhưng vẫn bảo đảm nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh với người sử dụng lao động.

Việc hỗ trợ kịp thời cho người lao động phải cách ly y tế giúp giảm bớt được khó khăn về tài chính trong bối cảnh thu nhập bị giảm khi phải nghỉ việc, từ đó, giúp người lao động được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro bất khả kháng.