Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019

GD&TĐ - Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019

Sáng 27/6, thí sinh bước vào môn thi cuối, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Môn Lịch sử có 573.113 thí sinh đăng ký; Địa lí có 565.613 thí sinh; Giáo dục công dân có 495.801 thí sinh đăng ký.

Số lượng thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp xã hội lớn hơn khá nhiều so với bài thi khoa học tự nhiên.

Nhiều thí sinh cho rằng, với hình thức thi trắc nghiệm thì các môn khoa học xã hội sẽ dễ “ăn điểm” hơn.

- Xem đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân (đang cập nhật)

Chúng tôi sẽ cập nhật đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 sớm nhất. Lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 cũng sẽ được cập nhật nhanh và sớm nhất.

- Đề thi mã đề 321:

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 1
 

- Lời giải

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 2
 * Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 301 
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 3
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 302 

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 303

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 304

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 305

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 306

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 4
 * Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 307
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 5
 * Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 308

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 309

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 6
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 310 

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 311

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 7
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 312

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 313

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 314

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 8
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 315 
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 9
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 316 
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 10
 * Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 317
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 11
 * Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 318

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 319

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 320

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 321

* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 322

Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 12
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 323 
Đề và lời giải môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2019 ảnh 13
* Lời giải môn Giáo dục công dân mã đề 324 

Cụ thể thời gian tổ chức bài thi tổ hợp sáng nay như sau:

6h45-7h00:

- Nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;

- Đánh trong phòng thi;

- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi

7h00-7h15:

- Cán bộ coi thi (CBCT) thứ nhất đi nhận đề thi tại Điểm thi;

- CBCT thứ hai ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN và giấy nháp; Phát phiếu TLTN, giấy nháp và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN, giấy nháp.

7h25-7h30:

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh; Cắt bì đựng đề thi của bài thi tổ hợp.

7h30-7h35:

- Bóc túi đựng đề thi môn Lịch sử và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

7h35:

Bắt đầu tính giờ làm bài môn Lịch sử.

7h50:

Nộp đề thi thừa môn Lịch sử đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

8h10:

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Lịch sử.

8h25:

- Hết giờ làm bài thi môn Lịch sử.

- CBCT thu đề thi môn Lịch sử, giấy nháp của thí sinh.

- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Địa lí vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi Địa lí, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

8h30-8h35:

- Bóc túi đựng đề thi môn Địa lí và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

8h35:

Bắt đầu tính giờ làm bài môn Địa lí.

8h50:

Nộp đề thi thừa môn Địa lí đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

9h10:

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Địa lí.

9h25:

- Hết giờ làm bài thi môn Địa lí.

- CBCT thu đề thi môn Địa lí giấy nháp của thí sinh.

- Gọi thí sinh đang chờ vào dự thi môn thi Giáo dục công dân vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn Giáo dục công dân, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

9h30-9h35:

- Bóc túi đựng đề thi môn Giáo dục công dân và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ thứ tự phát đề thi trắc nghiệm;

- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

9h35:

Bắt đầu tính giờ làm bài môn Giáo dục công dân.

9h50:

Nộp đề thi thừa môn Giáo dục công dân đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

10h10:

Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn Giáo dục công dân.

10h25:

- Hết giờ làm bài thi. CBCT thu Phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào 2 Phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

- Xem đề tham khảo của Bộ GD&ĐT môn GDCD: TẠI ĐÂY

Ảnh: CNN.

Thông tin mới nhất về bão Mawar

GD&TĐ - Ngày 28/5, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Mawar (có tên Betty ở Philippines) đã giảm tốc khi đi qua biển nước này.