Đầu tư gắn với quy hoạch cơ sở GD, hướng tới xây dựng trường chuẩn QG

Ảnh minh học/internet
Ảnh minh học/internet

Theo đó, căn cứ kinh phí được giao tại Quyết định số 1599/QĐ-TTg, Sở GD&ĐT dự kiến phân bổ vốn chương trình mục tiêu giáo dục cho mỗi huyện khoảng 5 tỷ đồng (3 tỷ đầu tư cho cải tạo, sửa chữa; 1,5 tỷ đồng cho mua sắm trang thiết bị).

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT được phân bổ vốn rà soát, đánh giá thực trạng, căn cứ quy mô trường/lớp, số lượng học sinh, lập kế hoạch một cách phù hợp để sửa chữa, cải tạo các công trình nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú xuống cấp theo các tiêu chuẩn về thiết kế trường học hiện hành; bảo đảm đáp ứng yêu cầu kiên cố, bền vững, đầy đủ công năng, diện tích, ánh sáng.

Việc đầu tư phải gắn với quy hoạch của các cơ sở giáo dục để hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia, bảo đảm đủ quỹ đất để xây dựng công trình tại địa điểm đầu tư đáp ứng các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với thiết bị dạy học (TBDH) tối thiểu có trong danh mục đã được Bộ GD&ĐT ban hành, Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm tra, rà soát thực trạng TBDH hiện có, căn cứ quy mô trường/lớp, số lượng học sinh để xây dựng kế hoạch một cách phù hợp nhằm bổ sung, mua sắm TBDH bảo đảm đủ số lượng thiết yếu, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Với trang thiết bị đồ dùng cho nhà ăn nhà bếp, khu ở nội trú, bàn ghế học sinh cần căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, quy mô trường/lớp, số lượng học sinh, nguồn kinh phí và khả năng khai thác sử dụng, để xác định số lượng, chủng loại để đầu tư mua sắm phù hợp.