Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Ngày 9/3, Đảng uỷ khối Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
Bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM tặng Giấy khen cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
Bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM tặng Giấy khen cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM nêu rõ, trong năm qua, Đảng uỷ khối đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng nghiêm túc, kịp thời đến cán bộ chủ chốt các đoàn thể; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu tuyên truyền tới cơ sở.

Bên cạnh đó Đảng uỷ khối cũng đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35, tổ cộng tác viên Mocha 35, Tổ dư luận xã hội của Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở.

Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện tốt việc rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch lần đầu cấp ủy Khối và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời phê duyệt bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhân sự của các cấp ủy cơ sở.

Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương, Thành ủy; Tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực trọng yếu, quan trọng, đơn vị có nhiều vấn đề phức tạp về nhân sự, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các cấp ủy cơ sở quan tâm và luôn tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng đảng của các đoàn thể trong hệ thống tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Minh Hồng, trong năm 2023, Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM sẽ thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, học sinh và người lao động trong Khối, nhất là tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động qua việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể của thành phố.

Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; đẩy mạnh phát triển đảng viên, chú trọng kết nạp đảng từ cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy.

Đặc biệt, triển khai tốt các hoạt động Ban Chỉ đạo 35, tổ cộng tác viên Mocha35, tổ dư luận xã hội của Đảng ủy Khối theo kế hoạch hoạt động năm 2023 đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tích cực tham gia đẩy mạnh công tác ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội,...

Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ khối ĐH, CĐ TPHCM đã khen thưởng 5 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; 2 chi bộ và 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022); khen thưởng 4 Đảng uỷ cơ sở hoàn thành xuất sắc tiêu biểu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022.

Trong 5 năm qua Ban thường vụ Đảng uỷ khối luôn quan tâm, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban thường vụ Thành uỷ TPHCM nghiêm túc, đúng quy định; Kịp thời kiện toàn tổ công tác theo đúng thành phần quy định. Kịp thời chỉ đạo, xử lý các thông tin phản ánh báo chí, thông tin phản ánh qua các đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của Đảng uỷ khối.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo cấp uỷ cơ sở thực hiện đúng quy định 1374, kịp thời chỉ đạo cấp uỷ cơ sở báo cáo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, thực hiện quy định 1374.