Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM trao tặng huy hiệu cho 11 đảng viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/5, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2024.

Các đảng viên nhận huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: K.H
Các đảng viên nhận huy hiệu 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: K.H

Cũng tại buổi lễ trên, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2024.

Đợt này, toàn Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM có 11 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Trong đó, ông Huỳnh Thế Cuộc, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Ông Trương Quang Mùi, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Huỳnh Thế Cuộc, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: K.H

Ông Huỳnh Thế Cuộc, Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: K.H

Ông Trương Quang Mùi, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: K.H

Ông Trương Quang Mùi, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: K.H

Báo cáo đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhận định hệ thống chính trị Đảng bộ Khối đã quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình hành động về “xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Học tập và thực hiện chuyên đề năm 2022, 2023, 2024 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc thêm các nội dung Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Từ các chương trình trên, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực; tính chủ động, sáng tạo ở các cấp ủy Đảng đã được nâng lên về chất, có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực hơn, giải quyết được những vấn đề cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Từ đó, tiếp tục tạo nên những chuyển biến tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên về thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; về ý thức trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính...

Trong toàn Đảng bộ Khối đã xuất hiện thêm nhiều điển hình mới về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Khối khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024. Ảnh: K.HĐảng ủy Khối khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024. Ảnh: K.H

Đảng ủy Khối khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024. Ảnh: K.H

Dịp này, Đảng ủy Khối khen thưởng 47 tập thể,102 cá nhân thực hiện tốt “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2024.

Đây là những gương năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, dạy tốt học tốt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, có nhiều sáng kiến trong công tác vận động tập hợp quần chúng...

Cùng ngày, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024.

TPHCM có 133 tập thể và 206 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM, trong đó có 3 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Khối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khẳng định vị thế

GD&TĐ - Dù mới với Việt Nam, nhưng việc cấp chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo không mới trên thế giới...