Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy

Những cái tên nổi tiếng như Trần Kiều Ân, Chung Hân Đồng, Hồ Băng Khanh, Trần Tường góp mặt trong đội phù dâu - phù rể đẹp như của cặp sao "Thần điêu đại hiệp 2014".
Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy
Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 1Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 2Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 3Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 4Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 5Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 6Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 7Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 8Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 9Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 10Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 11Dàn phù dâu, phù rể long lanh trong đám cưới Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy ảnh 12
Theo iOne