Đại học Luật Hà Nội có hiệu trưởng mới sau hơn 3 năm trống ghế

Ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp vừa được Bộ Tư pháp điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 29/8, Bộ Tư pháp điều động ông Đoàn Trung Kiên giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội, sau 3 năm trường này trống vị trí hiệu trưởng (2018-2020).

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, tại huyện Kim Bảng, Hà Nam. Ông là tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế.

Ông từng là giảng viên Đại học Luật Hà Nội; chuyên viên Vụ Pháp luật, chuyên viên chính, hàm vụ phó, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng chính phủ; Giám đốc Học viện Tư Pháp.

Đại học Luật Hà Nội có hiệu trưởng mới sau hơn 3 năm trống ghế - 1

Năm 2015, Bộ Tư Pháp tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội. Ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink là người trúng tuyển.

Tuy nhiên, ngay sau ngày công bố kết quả thi tuyển, Bộ Tư pháp nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, chuyển “Đơn kính báo và khiếu nại” đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, báo cáo về sự việc.

Bộ Tư pháp đã rà soát và thấy rằng đây là đơn nặc danh, nội dung trong đơn phản ánh không có cơ sở nên cuối tháng 12/2015 báo cáo Thường trực Chính phủ về vấn đề này.

Về nội dung liên quan đến điều kiện người dự thi tuyển “phải là công chức, viên chức” do còn cách hiểu khác nhau về tinh thần, nội dung Thông báo số 202-TB/TW nên tháng 1/2016 Bộ Tư pháp tổ chức họp với sự tham dự của đại diện một số cơ quan Trung ương, thống nhất tạm dừng triển khai việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đối với ông Lê Đình Vinh để chờ đến khi đề án của Ban cán sự Đảng Chính phủ được ban hành sẽ chính thức giải quyết.

Ngày 9/5/2017, Bộ Nội vụ có công văn hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Theo đó, tại thời điểm thi, vị trí công tác ông Vinh dự thi phải là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, thực tế, ông Vinh không thuộc đối tượng tham gia dự tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng nói chung và chức danh Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nói riêng. Theo đó, Bộ Tư pháp có thiếu sót là chưa kịp thời điều chỉnh đối tượng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Luật Hà Nội theo Đề án của Bộ để phù hợp với Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị.

Với những lý do trên, Bộ Tư pháp họp và nhận thấy Bộ không có đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức Hiệu trưởng trường Luật Hà Nội, mặc dù ông Vinh đã được công bố trúng tuyển.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay, TS. Trần Quang Huy là phó hiệu trưởng phụ trách của trường.

Theo vtc.vn