Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét tuyển NV3

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn xét tuyển NV3
 

Cụ thể: Trường ĐH Ngoại ngữ: Ngành Sư phạm tiếng Pháp (D1,3): 17.0 điểm; Sư phạm tiếng Trung Quốc (D1,4): 17.0 điểm; Cử nhân tiếng Nga (D1,2): 16.0 điểm; Cử nhân tiếng Pháp (D1,3): 17.0 điểm; Cử nhân tiếng Thái Lan (D1): 16.0 điểm; Cử nhân tiếng Pháp du lịch (D1,3): 17 điểm. Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

Trường ĐH Sư phạm: Cử nhân Sinh - Môi trường (B): 16.5 điểm; Cử nhân Tâm lý học (C): 14.0 điểm; Cử nhân Văn hóa học (C): 14.0 điểm.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại  Kon Tum: Các ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án; Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh quốc tế đều có cùng điểm chuẩn là 13 điểm.

Ở bậc Cao đẳng, ĐH Đà Nẵng chỉ xét tuyển NV3 vào ngành Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc (trường ĐH Sư phạm) với điểm chuẩn là 10 điểm (hai môn năng khiếu nhân hệ số 2).

Ánh Ngọc