Cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Sáng 19/9, lực lượng chức năng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên.
Buổi cưỡng chế diễn ra sáng 19/9.
Buổi cưỡng chế diễn ra sáng 19/9.

Dự án Cụm công nghiệp Trung Nguyên huyện Yên Lạc có tổng diện tích hơn 18ha, chủ yếu là đất nông nghiệp.

Đây là dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điểm đ, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai 2013.

Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, được Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án tại các văn bản số 385 ngày 26/3/2021 và 611 ngày 20/7/2022.

Theo kế hoạch, dự án được chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 là 9,95ha/149 hộ thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên).

Tính đến thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế, dự án đã giải phóng 4,42ha. Còn 103 hộ với diện tích hơn 5ha chưa phối hợp kê khai kiểm đếm, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Để dự án triển khai đúng tiến độ được giao, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc phối hợp UBND xã Trung Nguyên tuyên truyền vận động các gia đình nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên một số hộ dân không phối hợp nhận tiền bồi thường vì cho rằng dự án không thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất, đề nghị được thỏa thuận về giá bồi thường giải phóng mặt bằng, hưởng đất dịch vụ, đề nghị được giao 100m2 đất ở/1 sào đất bị thu hồi.

Do vậy, các cơ quan chức năng buộc phải thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sáng 19/9, theo kế hoạch, huyện Yên Lạc sẽ triển khai cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 18 hộ, diện tích khoảng 5.661m2.

Tuy nhiên, trước thời điểm cưỡng chế, có 6 hộ dân đồng ý nhận tiền, bàn giao đất cho dự án.

Vì vậy, lực lượng chức năng chỉ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 12 hộ, diện tích hơn 4.000m2.

Sau hơn 1 giờ triển khai, buổi cưỡng chế diễn ra thành công, đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng huyện Yên Lạc và xã Trung Nguyên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân có đất bị thu hồi sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước, huyện sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Giai đoạn 2 dự án có diện tích đất phải thu hồi là 8,33ha của 112 hộ dân.

Đến thời điểm này, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc phối hợp UBND xã Trung Nguyên rà soát hồ sơ địa chính, quy chủ xong đối với diện tích đất phải thu hồi.