Cử tri kiến nghị đưa sách giáo khoa vào danh mục do nhà nước quản lý giá

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu đưa giá sách giáo khoa vào danh mục do nhà nước quản lý giá.
Ảnh minh họa/ITN.
Ảnh minh họa/ITN.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Theo quy định của Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn, sách giáo khoa (SGK) thuộc danh mục hàng hóa thực hiện kê khai giá. Theo đó, nhà xuất bản và các doanh nghiệp được quyết định mức giá và thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính.

Trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp Bộ Tài chính để rà soát phương án kê khai giá SGK mới của các nhà xuất bản và các doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã thực hiện các giải pháp để tăng cường bình ổn giá SGK, đảm bảo an sinh xã hội như sau:

Ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BGD&ĐT ngày 19/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2017/TT-BGD&ĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK.

Ban hành văn bản chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện tiết kiệm tối đa, cắt giảm các khoản chi phí để giảm giá SGK; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ cung cấp SGK cho học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội; học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; học sinh hộ nghèo, cận nghèo để các em học sinh có đủ SGK đến trường.

Ngoài ra, đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là doanh nghiệp Nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo NXBGDVN nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh phân phối để giảm chi phí phát hành; đẩy mạnh tái cơ cấu NXBGDVN theo hướng tinh gọn bộ máy, nhân sự, tiết giảm tối đa các bộ phận trung gian, bộ phận quản lý để giảm chi phí, hạ giá thành và giá bán SGK.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 3910/BGD&ĐT-KHTC ngày 17/8/2022 và Công Văn số 5501/BGD&ĐT-KHTC ngày 19/10/2022 gửi Bộ Tài chính góp ý dự thảo Luật Giá sửa đổi, trong đó thống nhất với dự thảo Luật Giá sửa đổi về nội dung bổ sung SGK vào danh mục do Nhà nước định giá theo yêu cầu tại Nghị quyết số 63/2022/QH15 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.