Công đoàn GDVN tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của Ngành

Công đoàn GDVN tham gia hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của Ngành
ảnh MH. nguồn Internet
ảnh MH. nguồn Internet

Tại buổi làm việc, Đ/c Trần Công Phong đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2010; phương hướng, hoạt động trọng tâm của Công đoàn Ngành 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn GD các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp bám sát chủ đề, nhiệm vụ năm học 2009-2010 tổ chức các phong trào, cuộc vận động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm học.

Một số hoạt động lớn được tổ chức đạt hiệu quả cao như: Tổng kết phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2010; Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”; Sơ kết cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”,...

Ngoài ra, Công đoàn GD các cấp còn tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Ngành; tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động các cấp, chính quyền đồng cấp tổ chức các chương trình hoạt động đạt hiệu quả cao.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban TV Công đoàn GDVN xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2010.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo công đoàn GD các cấp đẩy mạnh phong trào, cuộc vận động lớn của Ngành; Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; chào mừng 65 năm nền Giáo dục cách mạng Việt Nam 22/7/1951 – 22/7/2011, 60 năm ngày thành lập Công đoàn GD VN.

Tổ chức gặp mặt tôn vinh Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được phong tặng lần thứ XI nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11.2010

Tham gia với chính quyền tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Phong trào “xây dựng THTT, HSTC”; tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong ngành GD, thông qua cuộc vận động “ Hai không; Tổng kết 5 năm thực hiện “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;...

Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong các trường ĐH, CĐ về Đổi mới quản lý giáo dục.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT đề nghị cấp ủy cơ quan quản lý GD, Công đoàn GD các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, lộ trình phối hợp hành động để tổ chức Công đoàn GD VN tham gia tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung và nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Nguồn: TB số 92/ BCSĐ