Con của người tham gia kháng chiến có được ưu tiên trong tuyển sinh đại học?

GD&TĐ -Tôi từng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, tôi làm việc ở Hội Cựu chiến binh của một huyện thuộc tỉnh Nghệ An. Năm nay con tôi thi đại học, vậy con tôi có được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh hay không? – Nguyễn Tiến Quỳnh (nguyentienquynh@gmail.com)
Con của người tham gia kháng chiến có được ưu tiên trong tuyển sinh đại học?

* Trả lời: Theo Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy quy định các đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh như sau:

“+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc nhóm ưu tiên 1;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng.”

b) Bổ sung đối tượng sau đây vào đối tượng 07:

“+ Người khuyết tật nặng;”

Trong thư bạn viết rất chung chung nên chúng tôi rất khó trả lời chính xác. Do vậy, theo chúng tôi bạn có thể căn cứ vào các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động Thương binh – Xã hội và bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường mà con bạn dự thi để được hướng dẫn cụ thể.