Có tiếp tục được hưởng ưu đãi trong học tập?

GD&TĐ - Tôi là thương binh hạng 4/4 hiện có con đang theo học ở trường đại học công lập. Trước đó cháu có học hệ cao đẳng của trường và đã được hưởng chế miễn giảm học phí. 

Có tiếp tục được hưởng ưu đãi trong học tập?

Tuy nhiên trong quá trình học, cháu thi đỗ lên hệ đại học, vậy trường hợp của con tôi có tiếp tục được hưởng chế độ miễn giảm học phí không? Nếu được thì có phải trả lại số tiền đã hưởng ở hệ cao đẳng không? – Trương Luân tỉnh Hà Tĩnh (truongluan***@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 9/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, tại Điều 54 Nghị định này quy định về chế độ ưu đãi trong giáo dục như sau:

Hỗ trợ học phí và trợ cấp mỗi năm học một lần đối với người có công với cách mạng và con của họ theo quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ một năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng và con của họ theo quy định của Pháp lệnh khi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khóa học từ một năm trở lên hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Không áp dụng chế độ này đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

Người có công với cách mạng và con của họ đang theo học tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì hưởng ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Người có công với cách mạng và con của họ nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ trong trường hợp đã hưởng chế độ ưu đãi tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ quy định trên, trường hợp của con bạn đã được hưởng ưu đãi giáo dục trong khóa học cao đẳng nên không thuộc diện hưởng tiếp chế độ ưu đãi giáo dục khi học hệ đại học (áp dụng theo Khoản 5 Điều 54 Nghị định trên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).