Có được nộp lại tiền trợ cấp 1 lần để hưởng lương hưu

GD&TĐ - Tôi là giáo viên trực tiếp giảng dạy được 20 năm và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Năm 1994 tôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần do chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Nay tôi muốn nộp lại số tiền đã nhận để được hưởng lương hưu hàng tháng có được không? – Trần Văn Cung (trancung***@gmail.com).
Có được nộp lại tiền trợ cấp 1 lần để hưởng lương hưu

* Trả lời:

Theo Công văn số: 3168/LĐTBXH-CSLĐXH ngày 24/9/1993 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định:

Những người đã nghỉ theo chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, đã được giải quyết đúng chính sách chế độ thì không được trả lại số tiền trợ cấp đã nhận để chuyển sang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động; đơn vị nào giải quyết sai chế độ, chính sách thì đơn vị ấy phải chịu trách nhiệm giải quyết đúng chính sách, chế độ của nhà nước đối với người lao động.

Trường hợp đơn vị có nhu cầu tuyển thêm lao động mà bố trí được việc làm cho những người lao động đã thôi việc hưởng trợ cấp một lần thì:

- Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh phải giao kết hợp đồng lao động, thời gian công tác để tính các chế độ đối với người được tuyển dụng lại chỉ được tính từ ngày giao kết hợp đồng lao động này.

- Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thì áp dụng các quy định như trường hợp tuyển dụng lao động mới, thời gian công tác để tính các chế độ đối với người lao động chỉ được tính từ ngày tuyển dụng lại.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị trả lời cho người lao động về chủ trương này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương, Ủ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có công văn gửi các đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần nên sẽ không được giải quyết theo nguyện vọng là nộp lại số tiền đã hưởng trợ cấp để được nhận lương hưu hàng tháng.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.
ThS Nguyễn Hoài Phong giới thiệu đồng hồ nước thông minh.

Hệ thống đo lường nước thông minh

GD&TĐ - Hệ thống đo lường nước thông minh là giải pháp cải tiến công nghệ do các nhà khoa học Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) phát triển.