Có bằng thạc sỹ có được hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67 không?

Có bằng thạc sỹ có được hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67 không?

(GD&TĐ) - Hỏi: Tháng 5 năm 2012 tôi được biên chế vào phòng Văn hóa Thông tin của một huyện thuộc tỉnh Nghệ An hưởng 85% mức lương bậc 1 hệ số 2,34. Đến tháng 5 năm 2013 tôi hết thời gian tập sự. Tuy nhiên trước khi được tuyển dụng tôi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ và tháng 7 năm ngoái tôi chính thức được nhận bằng thạc sỹ. Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi đã có bằng thạc sỹ có được xếp lương bậc 2 là 2,67 không? – Nguyễn Hạ Minh Thương  - Nghệ An (minhthuongnh@gmail.com).

Nữ sinh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Ảnh: Đức Trí
Nữ sinh Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Ảnh: Đức Trí

* Trả lời:

Theo Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn quyết định tuyển dụng và nhận việc như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

a). Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b). Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.

4. Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển, trong thời hạn 15 ngày, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức  ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

Theo hướng dẫn trên và theo thư bạn viết, bạn đã hoàn thiện hồ sơ với văn bằng và kết quả học tập trình độ đại học trước khi  cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng. Khi có quyết định tuyển dụng (vào tháng 5/2012) bạn chưa được cấp văn bằng Thạc sĩ, do vậy bạn không thuộc trường hợp áp dụng quy định trong thời gian tập sự người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng, nêu tại Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Việc bạn được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng, khi hoàn thành chế độ tập sự, bạn được bổ nhiệm vào ngạch công chức hưởng 100% mức lương bậc 1 hệ số 2,34 là đúng quy định.

Còn nếu bạn có nguyện vọng được xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo thạc sỹ thì cần làm đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền như: phòng Nội vụ huyện để được xem xét và giải đáp thỏa đáng.

GD&TĐ Online