Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chuyển số vốn 335,018 tỷ đồng từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội

Minh Phong - 21/02/2019, 12:28 GMT+7 | Thời sự
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận nội dung thảo luậnPhó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận nội dung thảo luận

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về nội dung này. Theo Tờ trình của Chính phủ, tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Dự án) từ Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho Bộ Xây dựng là 802,941 tỷ đồng (745,146 tỷ đồng đã giao kế hoạch trung hạn). Trong đó: Vốn trong nước là 520,146 tỷ đồng; Vốn nước ngoài là 225 tỷ đồng; Vốn 10% dự phòng là 57,795 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch đầu tư năm 2016, 2017 đã phân bổ cho Dự án là 467,923 tỷ đồng (vốn trong nước là 247,923 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 220 tỷ đồng).

 Toàn cảnh phiên họp

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Dự án còn lại là 335,018 tỷ đồng (vốn trong nước là 330,018 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch năm 2018 là 59 tỷ đồng (vốn trong nước là 54 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng).

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018 đã giao cho Bộ Xây dựng trước khi có Quyết định chuyển Dự án về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy cần thiết điều chỉnh kế hoạch năm 2018 và kế hoạch trung hạn của Dự án đã giao cho Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Số vốn cần chuyển từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo tại phiên họp

Để Dự án được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch:

Thứ nhất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể: Giảm kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng, đồng thời tăng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng, gồm: 277,223 tỷ đồng (vốn trong nước là 272,223 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng) là số vốn trung hạn đã phân bổ còn lại giai đoạn 2018-2020 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc; 57,795 tỷ đồng số vốn dự phòng 10%.

Thứ hai, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018. Cụ thể: Giảm kế hoạch đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59 tỷ đồng (trong đó vốn trong nước là 54 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 5 tỷ đồng), đồng thời, tăng kế hoạch đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Ngay sau phần Báo cáo của Ủy ban Tài Chính – Ngân sách, Thẩm tra về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thường vụ Quốc hội đã tiến hành biểu quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành Tờ trình của Chính phủ.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm