Chuyển công an điều tra vụ trường học sai phạm trong quản lý thu, chi

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Thanh tra Quận 4 vừa có kết luận thanh tra trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Quận 4 (TPHCM).
Trường THCS Tăng Bạt Hổ (ảnh website trường).
Trường THCS Tăng Bạt Hổ (ảnh website trường).

Theo đó, ông Lê Ngọc Hiển, Chánh Thanh tra Quận 4 đã ký kết luận về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ.

Cụ thể, những sai phạm trong quản lý thu, chi và sử dụng tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ xuất phát từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của hiệu trưởng nhà trường bị buông lỏng, thiếu trách nhiệm, thiếu công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính tại đơn vị.

Việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo trường và các bộ phận có liên quan không có sự kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị không thực hiện theo quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính.

Theo đó, Trường THCS Tăng Bạt Hổ quản lý, theo dõi các nguồn thu chưa chặt chẽ, báo cáo chưa chính xác, đầy đủ các số liệu thu, nộp chênh lệch thiếu về Kho bạc Nhà nước với số tiền 1.410.610.000 đồng (năm 2021 là 709.225.000 đồng, năm 2022 là 701.335.000 đồng) do Đoàn thanh tra tạm tính khi căn cứ định mức thu theo quy định, số tháng thực học và số liệu học sinh của đơn vị vào tháng 5/2021 và tháng 5/2022.

Đơn vị này cũng để ngoài sổ sách kế toán số tiền 110.880.000 đồng từ các nguồn thu học phí, nước uống, tiền hai buổi, Anh văn tăng cường, thiết bị vật dụng bán trú, đề thi-giấy thi và 70.000.000 đồng tiền từ cho thuê căng tin.

Hành vi để ngoài sổ sách kế toán các khoản thu có dấu hiệu của vi phạm pháp luật về hình sự.

Đơn vị này cũng thực hiện việc thu tiền điện ở các lớp có trang bị máy lạnh, với tổng số tiền 50.823.000 đồng, nhưng không có biên bản thỏa thuận từ cha mẹ học sinh.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ thực hiện việc chi sửa chữa nhỏ, nhưng không có thương thảo hợp đồng, quyết định chỉ định thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh toán là không đúng theo quy định. Sử dụng nguồn tổ chức phục vụ bán trú, cố ý nhiều lần thực hiện việc chi thanh toán trùng cho đội ngũ phục vụ bán trú, với tổng số tiền 126.000.000 đồng, nhưng thực tế không chuyển khoản cho đội ngũ phục vụ bán trú, mà để ngoài sổ sách kế toán trong tài khoản của nhà trường.

Bên cạnh đó, Trường THCS Tăng Bạt Hổ cũng đã thực hiện việc chi sai nguồn với tổng số tiền 24.922.500 đồng như: sử dụng nguồn thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (18.685.000 đồng), nguồn tổ chức phục vụ bán trú (6.237.500 đồng) để mua đồ dùng vệ sinh trường học. Sử dụng nguồn vệ sinh bán trú năm 2021 (48.000.000 đồng) để chi thanh toán tiền lương cho nhân viên phục vụ vệ sinh là không đúng với hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4.

Năm 2022, Trường THCS Tăng Bạt Hổ có số dư tồn đầu kỳ là 17.000 đồng, nhưng lại thực hiện việc chi quyết toán 3 hóa đơn mua đồ dùng vệ sinh trường học vào tháng 12/2021, với tổng số tiền 22.917.000 đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định. Đơn vị này cũng đã thực hiện chi thanh toán dư tiền ăn xế không khớp với số lượng học sinh bán trú thực tế, sử dụng 1 hóa đơn tài chính để chi trùng tiền ăn xế và ăn trưa, với tổng số tiền 49.919.006 đồng.

Trường THCS Tăng Bạt Hổ không thực hiện việc mở sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ. Trường tiếp nhận tài trợ 14 máy lạnh từ ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng không có biên bản thỏa thuận và không nhập vào sổ quản lý là không đúng với quy định.

Ngoài ra, đơn vị này chưa nộp ngân sách Nhà nước, với số tiền 155.502.119 đồng là kinh phí phụ trội năm học 2019-2020 theo thông báo quyết toán số 54/TB-TCKH ngày 29/4/2022 của Phòng Tài chính- Kế hoạch Quận 4 về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021.

Các sai phạm nêu trên trong công tác quản lý tài chính của hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ đã gây thiệt hại được đoàn thanh tra phát hiện đã đủ căn cứ xác định với tổng số tiền là 656.721.506 đồng.

Do đó, theo quy định tại khoản 1, điều 42 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra thì người ra quyết định thanh tra sẽ ra quyết định thu hồi.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong quá trình tiến hành thanh tra thực tế tại nhà trường, đoàn thanh tra đã nhiều lần yêu cầu hiệu trưởng nhà trường và kế toán thực hiện việc giải trình, cung cấp các tài liệu chứng minh đối với các sai phạm đã được phát hiện.

Tuy nhiên, hiệu trưởng lại khoán trắng cho kế toán trong thực hiện các nghiệp vụ tài chính phát sinh, dẫn đến việc không có hoặc không cung cấp đầy đủ, không chính xác các chứng từ chứng minh nguồn thu thực tế tại đơn vị, dẫn đến báo cáo không chính xác, đầy đủ số liệu nguồn thu thực tế tại đơn vị.

Do đó, các thiệt hại do sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ chỉ mang tính chất tạm tính chưa đầy đủ (trừ các khoản đề nghị thu hồi nộp ngân sách, số tiền 656.721.506 đồng nêu trên).

Đồng thời, các sai phạm như đã nêu ở trên là có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nên Thanh tra Quận 4 đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an Quận 4, khi có dấu hiệu tội phạm đối với Trường THCS Tăng Bạt Hổ về công tác quản lý thu, chi và sử dụng tài chính theo thẩm quyền.

Theo kết luận thanh tra, thiếu sót và sai phạm như đã nêu ở trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn An, hiệu trưởng nhà trường. Vị hiệu trưởng này cần tổ chức việc khắc phục các sai phạm và có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước số tiền 656.721.506 đồng.

Ngoài ra, sai phạm còn có trách nhiệm của hai phó hiệu trưởng, một số nhân sự là nhân viên của trường.

Khi nào nên cắt amidan?

Khi nào nên cắt amidan?

GD&TĐ - Trường hợp được chỉ định cắt amidan là những bệnh nhân thường xuyên bị viêm amidan, tái đi tái lại nhiều lần.