Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu

Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 1
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 3
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 4
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 5
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 6
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 7
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 8
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 9
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 10
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 11
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 12
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 13
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 14
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 15
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 16
Chùm ảnh: Sắc lá phong mùa thu ảnh 17

Hà Châu (TH)

Đền Vàng, trung tâm thiện nguyện của Amritsar. Ảnh: Bbc.com

Ngôi đền nuôi sống cả thành phố

GD&TĐ - Trong thành phố nổi tiếng là 'trái tim đang đập của đạo Sikh' – Amritsar, Ấn Độ, tọa lạc đền Vàng phục vụ 100 nghìn bữa ăn miễn phí mỗi ngày.