Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia
Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia

Chùm ảnh người tị nạn Rohingya liều mình đến Indonesia

GD&TĐ - Khoảng 250 người tị nạn Rohingya tuyệt vọng đang trôi dạt trên biển Andaman sau khi nỗ lực vào Indonesia của họ bị từ chối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ