Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024
Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024 Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024

Chùm ảnh: Mbappe gãy xương mũi, phải đeo mặt nạ ở EURO 2024

GD&TĐ - Pháp trả giá đắt cho chiến thắng 1-0 trước Áo ở trận ra quân bảng D EURO 2024 với việc thủ quân Kylian Mbappe gãy xương sống mũi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ