Chú trọng mở rộng thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

Chú trọng mở rộng thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo

(GD&TĐ)-Trong hai ngày 3 và 4/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012”.

df
Đồng chí Đinh Thế Huynh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị là đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đôi ngoại khoá X, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo.

Trong năm 2011, Ban Tuyên giáo TW, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN), các bộ, ngành liên quan, các đơn vị chủ quản báo chí cùng các địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt những nội dung liên quan đến nhiệm vụ đối ngoại gắn liền với việc đổi mới nội dung, phương thức công tác TTĐN trong Nghị quyết Đại hội Đảng XI.

Các lực lượng làm công tác TTĐN trong cả nước tích cực thông tin cập nhật về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài và những người nước ngoài ở Việt Nam; thông tin các vấn đề quốc tế một cách kịp thời, có định hướng đến người dân trong nước và dư luận báo chí nước ngoài đánh giá về Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm qua, công tác thông tin tuyên truyền những hoạt động liên quan đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo được báo chí trong nước tiến hành một cách thường xuyên và theo đúng định hướng đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, đối ngoại nhân dân, các hoạt động, sự kiện văn hoá, nghệ thuật nổi bật của Việt Nam ở nước ngoài, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng được phản ánh một cách thường xuyên, sinh động trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Thông tin quốc tế đối nội tiếp tục được phản ánh kịp thời, sinh động và đúng định hướng các vấn đề, sự kiện quan trọng của khu vực và quốc tế. Những thông tin có chọn lọc, có định hướng về các vấn đề quốc tế góp phần làm cho nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về tình hình thế giới, tạo điều kiện mở rộng tiếp xúc, giao lưu, hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần hạn chế những luông thông tin không lành mạnh, độc hại, những tư tưởng sai trái từ bên ngoài xâm nhập Việt Nam, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa và tinh thần của dân tộc.

Hội nghị đã nghe 22 báo cáo, tham luận của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về các nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, các mặt công tác này còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số nội dung thông tin chưa phong phú, sức thuyết phục không cao. Không ít trường hợp, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam còn chưa kịp thời, đầy đủ và thiếu chọn lọc.

Trong khi đó, cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp của các lực lượng tham gia tuyên truyền còn lúng túng, nhất là trước các vụ việc phức tạp mới nảy sinh.

Ngoài ra, việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị còn bị động. Thông tin đối ngoại với thông tin đối nội chưa thật sự được gắn kết chặt chẽ, hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác thông tin còn chậm; các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài chưa được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Nguyên nhân chủ quan dẫn đến các hạn chế, khuyết điểm nói trên là do một số địa phương, cơ quan, đơn vị, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Công tác quản lý nhà nước về mảng thông tin này chưa được chú trọng đúng mức; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng thông tin, tuyên truyền chưa thông suốt, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp. Lực lượng thực hiện các mặt công tác này còn thiếu cả về số lượng và chất lượng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trước hết, trong năm 2012 cần thực hiện những nội dung sau:

Một là, quán triệt nội dung Kết luận số 16-KL/TƯ ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” đến các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thông tin đối ngoại của Chính phủ theo tinh thần của Chiến lược.

Hai là, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giúp cộng đồng quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân trong nước hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước ta cũng như của quốc tế và khu vực.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc.

Bốn là, coi trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, củng cố cơ sở pháp lý về chủ quyền biên giới, biển đảo của nước ta. Tích cực tham gia phối hợp, hợp tác với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, các cá nhân phục vụ nhiệm vụ thiêng liêng này

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả với những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch âm mưu sử dụng vấn đề phức tạp về biên giới lãnh thổ hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong nước, làm tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Nhân dịp này, 38 tập thể và 37 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011

Nguyễn Sơn

Dâu tây được cho là có chất làm trắng tự nhiên. (Ảnh: ITN).

Bí quyết làm trắng răng bằng dâu tây

GD&TĐ - Dâu tây là loại quả thơm ngon, chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, dâu tây còn có công dụng trong việc làm trắng răng hiệu quả.
Xem lịch âm ngày mai 1/4

Xem lịch âm ngày mai 1/4

GD&TĐ - Xem lịch âm 1/4 – Xem lịch vạn niên ngày 1/4/2023. Theo dõi âm lịch hôm nay, thứ Bảy ngày 1/4/2023 nhanh nhất và chính xác nhất.