Chủ động phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh năm 2022.
Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh năm 2022.

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Thông tin đầy đủ, kịp thời về Kỳ thi

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh yêu cầu phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh năm 2022.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi và công tác tuyển sinh; xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

Ảnh minh họa/ITN ảnh 1

Ảnh minh họa/ITN

Hoàn thiện các điều kiện tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh

Cùng với đó, làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh. Cụ thể như sau:

Đối với các sở Giáo dục và Đào tạo, cần tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Trong đó, lưu ý tham mưu trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo Kỳ thi trên địa bàn an toàn, nghiêm túc.

Các sở Giáo dục và Đào tạo cũng cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra, kiểm tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

Đối với các đại học, học viện, trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bố trí đầy đủ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động hợp tác với sở Giáo dục và Đào tạo địa phương trong mọi hoạt động liên quan.

Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, bảo đảm quyền tự chủ tuyển sinh. Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 giữ ổn định về cơ bản phương thức như năm 2021.

Kỳ thi được tổ chức nhằm lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần phải dự thi 4 bài thi, trong đó, 3 bài thi độc lập gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ và một bài thi là tổ hợp thí sinh tự lựa chọn.

Đối với thí sinh giáo dục thường xuyên là người đã học xong chương trình THPT trong năm của tổ chức kỳ thi và người đã học xong chương trình THPT, nhưng lại chưa tốt nghiệp, hoặc thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước, thì dự thi 3 bài thi, trong đó, 2 bài thi độc lập là Ngữ văn và Toán và 1 bài thi tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn. Trường hợp thí sinh có nhu cầu lấy kết quả xét tuyển thì có thể đăng ký dự thi thêm bài thi về Ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức trong các ngày 7 và 8/7/2022 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác tuyển sinh được thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Cô Phượng chụp ảnh lưu niệm.

Hạnh phúc từ những điều giản dị

GD&TĐ - Với tôi và đồng nghiệp, điều tuyệt vời nhất luôn là nụ cười trẻ thơ. “Thuyền trưởng” Cà Thị Phượng đã truyền lửa để chúng tôi thêm yêu nghề!