Trẻ là trung tâm trong các hoạt động nuôi dạy tại Trường MN Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của giáo dục Mầm non

GD&TĐ - Sau 5 năm, giáo dục mầm non đã có những đổi thay hết sức tích cực. Đây là trái ngọt từ nỗ lực chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để tham vấn Chính phủ ban hành nhiều chính sách phát triển GD Mầm non.